Tekninen työ -valinnainen

SISÄLTÖ:

Työskennellään oma-aloitteisesti teknisessä ympäristössä ja toteutetaan itse suunniteltuja laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia tuotteita.

Puutekniikka Metallitekniikka Kojerakentelu Omat projektit
Koneellinen puuntyöstö

Metallin työstötekniikat

MIG- ja puikkohitsaaminen

Metallin sorvaaminen

Metallien kuumamuokkaus

Mekaniikka + elektroniikka Opitun soveltaminen

Tuotteen suunnittelu

Raportointi

TAVOITTEET:

bulletTuotteen suunnittelun hallinta
bulletKoneellisen puuntyöstön perusteiden osaaminen
bulletMetallitekniikan perusteiden hallinta
bulletSähkön ja elektroniikan perusasioiden hallinta
bulletTurvallisen ja laatutietoisen työskentelyasenteen omaksuminen

ARVIOINTI:

bulletNumeroarviointi
bulletTuntiaktiivisuus
bulletTuntiosaaminen
bulletAsennoituminen
bulletTuotokset

MUUTA HUOMIOITAVAA:

bulletSopii myös oppilaille, jotka eivät ole 7:llä luokalla teknisessä työssä.

 

Teknologia -valinnainen

SISÄLTÖ:

Työskennellään projektiluontoisesti teknisessä ympäristössä tekemällä erilaisia tuotoksia.

Elektroniikka Automaatio Kojerakentelu Polttomoottorit Energiantuotanto Liikennevälineet Omat projektit

Elektroniikan peruskomponentit ja –kytkennät

Elektroniikan laitteiden rakentaminen

PIC -mikropiirien ohjelmointi eri sovelluksiin

Automaatio-ohjauksen perusteet

Mekaniikan ja elektroniikan yhdistäminen 2- ja 4-tahtimoottorin toiminta Erilaiset tuotantotavat Polkupyörä, mopo, moottoripyörä Opitun soveltaminen

Tuotesuunnittelu ja raportointi

TAVOITTEET:

bulletElektroniikan ja automaation perusteiden hallinta.
bulletPolttomoottoreiden toimintaperiaatteiden hallinta
bulletTuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaaminen
bulletTurvallisen ja laatutietoisen työskentelyasenteen omaksuminen

ARVIOINTI:

bulletNumeroarviointi
bulletTuntiaktiivisuus
bulletTuntiosaaminen
bulletAsennoituminen
bulletTuotokset

MUUTA HUOMIOITAVAA:

bulletSopii myös oppilaille, jotka eivät ole 7:llä luokalla teknisessä työssä.